За Контакти - Elitkom 95 EAD

Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Централен офис
гр. София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 60, ет.2


E-mail: elitkom@ins.bg
E-mail: office@elitkom95ad.com

Go to content

Main menu:

 
Централен офис
гр. София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 60, ет.2
Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
E-mail: elitkom@ins.bg
E-mail: office@elitkom95ad.com
 

Главен изпълнителен директор
Юлий Иванов
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
E-mail: ivanov@elitkom95ad.com

Прокурист
Димитър Минчев
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
E-mail: dminchev@elitkom95ad.com

Изпълнителен директор
Христо Жеков
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
E-mail: hr_jekov@elitkom95ad.com

Ръководител направление
„Физическа охрана”
Николай Димов
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
E-mail: nikolaidimov@elitkom95ad.com

Ръководител направление
"Техническа охрана"
Теодор Андреев
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
Мобилен:0887705429
E-mail: teodor.andreev@elitkom95ad.com

Отдел
"Човешки ресурси"
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64

Отдел
"Трудова медицина"
Елза Стратиева
Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
E-mail: elza_stratieva@elitkom95ad.com
1995-2018 "Елитком 95" ЕАД
Back to content | Back to main menu