Сертификати - Elitkom 95 EAD

Елитком 95 ЕАД
Към съдържанието
Сертификати
и лицензи на дружеството
Лиценз 550 допълнение към лиценз и служебна бележка
Лиценз 1540 и служебна бележка
ISO 9001:2015
ISO 18788:2015
ISO 45001:2018
ISO 27001:2017
Удостоверение за сигурност No: 1195-2018
Сертификат за достъп до КИ на НАТО
Сертификат за РКИ
ПБЗН и служебна бележка
Първоначално удостоверение за радио честота
Удостоверение за администратор на лични данни
Трудова Медицина
Акредитация
Меню
Централен Офис
Рабоно време

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък
8.00 am – 16.30pm


Събота и Неделя
Почивен ден.
1995-2020 "Елитком 95" ЕАД

София 1000, ул Г.С.Раковски № 60 ет. 2
Email: office@elitkom95ad.com
Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Назад към съдържанието