Elitkom 95 EAD

Елитком 95 ЕАД
Към съдържанието
ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
ЕЛИТКОМ 95 ЕАД ДРУЖЕСТВО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ
КОИ СМЕ НИЕ
„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД е създадено с протокол на учредително събрание от 20.10.1995 г. в град София. Дружеството се представлява от Юлий  Иванов – Главен изпълнителен директор  , Димитър  Минчев - Прокурист и Христо Жеков - Изпълнителен директор . Структурата на управление на дружеството е построена съгласно решение на управителния съвет, като разполага с над 450 щатни служители, осъществяващи комплексни услуги на територията на страната.

Предмет:
 • лична охрана
 • охрана на имущество
 • охрана на мероприятия
 • охрана на ценни пратки и товари
 • противопожарно обезопасяване
 • трудова медицина
Политика по качеството:
 • Да предлага услуги с високо      качество на конкурентни цени
 • Да удовлетворява изискванията и      очакванията на своите клиенти
Цели:
 • Непрекъсната работа за      повишаване квалификацията на персонала
 • Осигуряване и поддържане на      безопасна и здравословна работна среда
 • Повишаване      конкурентоспособността в сферата на охранителния сектор
 • Подобряване качеството на      услугите и разширяване на дейността на дружеството
 • Поддържане на редовна      комуникация с клиентите, с цел задоволяване на потребностите им
Мисия:
 • Да осигурява на своите клиенти      сигурност, защита и възможност да живеят и работят в условия на      спокойствие и ред
Визия:
 • Постоянно да предлага      разнообразни и ефективни решения, изцяло съобразени с потребностите на      клиентите, за тяхната сигурност и спокойствие
Дружеството предлага следните услуги.
ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВАТРУДОВА МЕДИЦИНА И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИИНКАСОСЕРТИФИКАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО
ДРУЖЕСТВОТО РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ.

За контакти с нас
За Контакти
         Главен изпълнителен директор                                        Изпълнителен директор                                        Прокурист        
         Юлий Иванов                                                                        Христо Жеков                                                           Димитър Минчев
         Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64                                       Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64                          Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
          E-mail: ivanov@elitkom95ad.com                                       E-mail: hr_jekov@elitkom95ad.com                         E-mail: dminchev@elitkom95ad.com


         Ръководител направление - "Техническа охрана"       Ръководител направление - „Физическа охрана”                 Отдел - "Трудова медицина"
         Теодор Андреев                                                                     Николай Димов                                                                               Елза Стратиева
         Мобилен:0887705429                                                           Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64                                                  Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64
        E-mail: teodor.andreev@elitkom95ad.com                             E-mail: nikolaidimov@elitkom95ad.com                               E-mail: elza_stratieva@elitkom95ad.com

                                                                                                                                Отдел - "Човешки ресурси"                                            
                                                                                                                                 Николай Колев                                                                      
                                                                                                                                 Тел.: 02/988-04-58 ;  02/980-04-64                                             
                                                                                                                                                                                
Меню
Централен Офис
Рабоно време

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък
8.00 am – 16.30pm


Събота и Неделя
Почивен ден.
1995-2020 "Елитком 95" ЕАД

София 1000, ул Г.С.Раковски № 60 ет. 2
Email: office@elitkom95ad.com
Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Назад към съдържанието